mPustelak.pl

programowanie, .NET, tworzenie stron www

Wysyłanie kodów sterujących do drukarek igłowych w C#

Podczas drukowania w trybie tekstowym na drukarkach igłowych nieraz programista znajduje się w sytuacji, że chciałby zacząć drukować tekst od nowej strony, zmienić czcionkę, pogrubić lub podkreślić tekst. Do tego celu służą kody sterujące odpowiednio zaimplementowane w drukarkach. Celem tego artykułu jest przedstawienie sposobu wysyłania kodów sterujących do drukarek igłowych w języku C#. [Więcej]

Drukowanie tekstu na drukarce igłowej w języku C#

Podczas projektowania nowoczesnych systemów dla przedsiębiorstw posiadających wieloletnie doświadczenie w swym fachu niejednokrotnie zdarza się, że posiadają one na wyposażeniu drukarki igłowe, które świetnie sprawdzają się przy drukowaniu wielu dokumentów naraz, np.: faktur VAT. Jednak tryb drukowania z poziomu Windows umożliwia tylko i wyłącznie drukowanie "graficzne". Artykuł ten opisuje, w jaki sposób za pomocą języka C# i bibliotek znajdujących się w systemie operacyjnym drukować tekst na takiej drukarce igłowej w trybie "tekstowym", który jest znacznie szybszy niż wspomniany wcześniej "graficzny". [Więcej]

Uruchamianie konsoli w aplikacji WPF/WinForms

Tryb konsoli w nowoczesnych aplikacjach systemowy może się przydać. Z tego właśnie powodu w tym artykule przedstawiłem prosty sposób uruchomienia konsoli z poziomu aplikacji Windows Presentation Foundation lub Windows Forms. Do tego celu zostały wykorzystane biblioteki znajdujące się w środowisku Windows. [Więcej]

Konwersja danych w XAML - IValueConverter

Artykuł ten jest kontynuacją wcześniejszego, opisującego bindowanie danych w XAML. Tym razem postaram się przedstawić sposób konwersji danych z jednego typu na inny za pomocą interfejsu IValueConverter. [Więcej]

Data Binding - czyli bindowanie danych w XAML

Celem tego artykułu jest przedstawienie mechanizmu bindowania danych (data binding) w WPF przy użyciu języka opisu interfejsu - XAML. Zaprezentowanie zostanie podpinanie danych znajdujących się w kolekcji do kontrolki typu ListView używając minimalnej ilości kodu języka C#. [Więcej]

Seminarium KNI "KOD" i Rzeszowskiej Grupy .NET

W tym artykule przedstawie prezentowane przeze mnie zagadnienia na spotkaniach koła naukowego KNI "KOD" oraz Rzeszowskiej Grupy .NET odbywających się na Politechnice Rzeszowskiej. Tematem prezentacji jest język opisu interfejsu XAML oraz technologia WPF. [Więcej]